Informacje

IV Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest kontynuacją rozpoczętych spotkań.

Do tej pory odbyły się następujące Zjazdy:

- 2012 - Interdyscyplinarność Nauk Penalnych.

- 2013 - Nullum Crimen Sine Lege.

- 2014 - Reforma Prawa Karnego.

O Zjeździe

Celem Zjazdu jest przede wszystkim integracja środowiska młodych karnistów z wszystkich katedr penalnych w Polsce. Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez nieskrępowaną wymianę poglądów i doświadczeń podczas konferencji, jak również - w sposób mniej oficjalny - na wieczornej imprezie. Zapraszamy wszystkich członków katedr prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego wykonawczego i innych katedr pokrewnych, od doktoranta po profesora.

Merytoryczna treść Zjazdu będzie sprowadzała się do dwudniowej dyskusji nad sześcioma referatami, które zostaną wybrane przez Organizatorów spośród propozycji złożonych przez wszystkich zainteresowanych uczestników Zjazdu.

W związku ze Zjazdem prowadzimy także bazę tematów zakończonych i prowadzonych badań (rozpraw) naukowych.

Po Zjeździe gwarantujemy opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.

Harmonogram

Szczegółowe informacje dotyczące Harmonogramu IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów zostaną ogłoszone wkrótce. Zjazd odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r.

Opłaty i Rejestracja

Opłata za udział w Zjeździe wynosi 280,00 zł. Z tytułu wniesionej opłaty Organizatorzy zapewniają:

Możliwe jest wynajęcie pokoju 1-osobowego za dopłatą w kwocie 80 zł.

Opłaty należy wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903.

W tytule przelewu należy umieścić informację: "CEL K00000448".

Prawidłowe wypełnienie przelewu pozwoli na właściwe odnotowanie płatności.

Linki

Kontakt

Kontakt z Organizatorami:
Dr Iwona Sepioło-Jankowska
ozmk@amu.edu.pl
tel. 0048 508184411

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Prawa Karnego
Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań